Kategoriarkiv: Senastenytt

Det senaste nytt inom TAF & Taxi 020

TAF mingelmöte

TAF bjuder sina medlemmar på mingelmöte och middag på Quality Hotel, Arlandastad måndag den 19:e juni. Programmet är att vi ska börja med middag kl. 17:00. Kom i tid. En timme senare hoppas vi att vi har en av våra leverantörer som gäst för att presentera sin verksamhet och de tjänster de kan erbjuda oss. Därefter har vi 2–3 timmar för en öppen diskussion som dock blir modererad, om vår tillvaro, våra problem med möjliga lösningar.

 Om du vill vara med på mötet maila till info@taftaxi.se senast 12/6 och ange:

Ditt namn

Namn på ev. gäst

Ditt åkerinummer

Ditt telefonnummer

Mötet är öppet endast för TAF medlemmar med deras gäster. Gäster betalar självkostnadspris på 400 kr per person. 

Anmälan är bindande. 
Vi kommer att debitera de medlemmar som anmäler sig till mötet men sedan inte dyker upp!

Kolla om du är TAF medlem genom att titta på din senaste avräkning. Där ska det finnas en rad som heter – 

 “TA-föreningen – 25 0 – 25”.

Om raden finns är du medlem. Annars inte. Du som är åkare och vill bli medlem kan anmäla detta till info@taftaxi.se eller gå in på www.taftaxi.se . Du får i så fall gärna komma till mingelmötet men måste betala självkostnadspriset för kvällen 400 kr. per person.

Det är givande för vår förenings livskraft och styrelsens arbete om så många som möjligt kommer. Vi ses!

Välkommen!!!

Styrelsen för TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Svar från Sverige Taxi angående saneringsersättning.

Vid stämman 2017-05-05 lämnades några motioner in varav den ena handlade om ersättning vid förorening av kund in bil.

Motionen löd:

Jag yrkar att; TAF driver frågan om ersättning till Åkare/förare för dessa saneringar som vi drabbas av då och då.

Jag vill att stämman beslutar att ge TAF i uppdrag att förhandla och driva frågan om ersättning till förare/åkare med berörda intressenter såsom SverigeTaxi som Taxiskol samt FTJ. Jag anser att detta borde kunna ske inom närmaste kvartalet och redovisa resultatet för detta till samtliga medlemmar i TAF.

Detta inlämnat till TAF 2017-04-02.

TAF har drivit frågan och fått nedan svar från Arne Danell, åkeriservice:

”Vi har alltid ersatt de åkerier som drabbas av att ”skolkunder” förorenar i bilen.
I första hand med ett rimligt belopp för den tid som det tagit att städa upp i bilen (vi ser ju hur länge bilen varit ur trafik).

Är det en större ”förorening” som kräver större insatser, kanske bilen behöver lämnas till en professionell rekonditionering.

Det finns ett saneringsskydd i taxiförsäkringen (i varje fall Svetax försäkringar). Sverige Taxi tar då självrisken.

Denna princip gäller i grunden alla körningar som kommer från Skolavd. Drabbas man av att en FTJ kund förorenar i bilen på samma sätt, så kan vi i ömmande fall ersätta även där.

Vi tar den diskussionen från fall till fall. Det är svårt att svara i generella termer här, men absolut, en FTJ kund som bajsar eller spyr i din bil >> klart att vi förstår eländet och ställer upp. Hör av er till Åkeri om och din bil drabbas, så hittar vi en rimlig kompensation.”

Arne Danell

Dela gärna...
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Erbjudande från Skoda

Skoda Octavia

Hej !

Genom ett ramavtal med Skoda Stockholm kan nu de åkare som vill skaffa en pålitligt och ekonomisk bil med gasdrift beställa en Skoda Octavia med bensin/gas drift till väldigt förmånligt pris i kombination med bra service & reparationsavtal från 3,05kr/mil.

Skoda kommer att närvara på stämman fredag den 5:e maj och visa upp bilen samt berätta mer om avtalet och svara på frågor. Passa på anmäl dig till stämman och kom förbi för att se bilen och ställa dina frågor.

Mer info om bilen och erbjudandet hittar du via den här  länken Skoda Octavia Taxi.

Väl mött TAFs styrelse tillsammans med Skoda på Ulriksdals trädgård.

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nya färdtjänstpriser & avgift för redovisningscentral

Hej!

Nu är de nya priserna för Färdtjänst fastställda och de kommer börja gälla från och med 1:a april 2017. Viktigast att anmärka är att det blir i stort sett samma pris för vardagar dagtid som rabattresor. Se tabell nedan.

Taxa

Gammalt

Fr.o.m. 170401

Pris ändring

Sträck taxa låg M_F 9-16 kr/km

8,27

9,18

+11,0%

Tidstaxa låg M_F 9-16 kr/tim

269

299

+11,2%

Sträcktaxa hög övrig tid kr/km

10,07

10,46

+3,9%

Tidstaxa hög övrig tid kr/km

328

340

+3,7%

Rabattaxa kr/km

9,86

9,18

-6,9%

Rabattaxa kr/tim

320

299

-6,6%

Hämta/lämna

53

55

+3,8%

Påslag

36

37

+2,8%

Max framkörning vanligt

56

58

+3,6%

Max framkörning vissa område

92

95

+3,3%

Ö-tillägg

170

175

+2,9%

I samband med veckonytt så kunde man även läsa att det skulle kosta 75kr per bil och månad att vara ansluten till CabOnlines redovisningscentral eller den så kallade tömmningsstationen som är mer eller mindre obligatorisk för alla åkare. TAF tog direkt kontakt med SverigeTaxis ledning och påpekade att det innebär en indirekt höjning av stationsavgiften för åkarna under pågående år och avtal.

Redan på tisdag kan TAF meddela att den avgiften kommer inte gälla åkarna i Sverige Taxi. Det kommer även att gå ut en förtydligande om detta i nästa veckonytt.

Med vänlig hälsning, TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAFs årsstämma 2017

TAF (Transportörföreningen i Taxi 020 AB) kommer att hålla sitt årsmöte fredag den 5:e maj  klockan 17:00 på Slottsträdgården Ulriksdal Slottsträdgårdsvägen 8, Solna. Klicka på länken för karta.

Alla medlemmar hälsas välkomna. Om du vill delta i mötet ska detta anmälas till TAF senast 2017-04-20 på info@taftaxi.se.

Osäkert på om du är medlem? Kolla på din senaste åkaravräkning. Om det har dragits 25 kr. för ”TA-föreningen” är du medlem – annars inte. Om du vill bli medlem och kunna delta i årsmötet meddela oss på info@taftaxi.se senast den 2017-04-01.

Årsmötet och efterföljande måltiden är gratis för TAF medlemmar. Medföljande får betala självkostnadspriset 495 kr. Anmälan är bindande och vid utebliven närvaro debiteras åkeriet 495 kr.

Om du vill föreslå en kollega eller dig själv som TAF styrelsemedlem eller som annan TAF funktionär kan detta meddelas till TAF valberedningen så snart som möjligt till lola.j@live.se. Motioner kan skickas in till info@taftaxi.se dock senast två veckor innan årsmötet dvs 21:a april 2017.

http://www.taftaxi.se kan du läsa bl.a. om vem som ingår i den nuvarande styrelse, protokollet från förra årsmötet och TAF:s stadgar.

Med vänlig hälsning
Ordförande Timo Stablewski med övriga TAFs Styrelse

Dela gärna...
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Ändring inom TAFs styrelse

Stockholm 2017-01-26 

Michael Harvey, som har fungerat som kassör och styrelseledamot inom TAF, har fått utträda ur styrelsen och fått lämna sitt förtroende uppdrag som kassör med kort varsel.

Detta gör att Michael Harvey framledes inte representerar eller företräder TAF i någon form och att han heller inte uttalar sig i TAF:s namn.

Kommande stämma kommer att besluta om ny styrelse men fram till stämman kommer vice ordförande Peter Burgess att axla manteln som kassör för TAF.

Timo Stamblewski
Ordförande TAF

Transportörföreningen inom 
Taxi020/SverigeTaxi ( TAF)
Dela gärna...
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Lyckad Konferens

TAFs styrelse vill tacka alla medlemmar som var med och även Mats Ekengren från Skoda som var med och informerade om Sverige Taxis nya ramavtal gällande nya Skoda Octavia till super förmånligt pris med tillhörande service avtal och extra garantier riktade mot Taxi.
Vidare så har arbetet från grupperna samlats och kommer kondenseras till konkreta förslag och presenteras senare.

Mats hade med sig lite goodies som delades ut mellan deltagarna och även en Tre kronors Hockeytröja som lottades ut till en lycklig vinnare.

 Mats har även försett oss med 10 biljetter till Motor & Lifestyle mässan som håller på under torsdag till söndag på Älvsjö mässan. Intresset för biljetterna har varit stort och jag föreslår att alla som vill ha biljett mailar intresse och eventuell antal. Det kommer vara begränsa
d till max 1 biljett per medlem men i om det blir över delar vi ut en biljett till de som vill ha två.

Så maila in snarast till Reza Saffari för att vara säker på att få biljetter.

 TAF tackar än en gång alla deltagare och gäster samt vår värd på Ulriksdals trädgård.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för TAF

Dela gärna...
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

TAF bjuder sina medlemmar på konferens

TAF bjuder sina medlemmar på konferens lördagen 21/1 2017

Plats: Slottsträdgården Ulriksdal, Slottsträdgårdsvägen 8 Solna. Kartblad 76D3. Gott om parkeringsplatser.

Tider:
09:30 Dörrarna öppnas
10:00 Konferensen startar
12:00 Lunch
16:00 Konferensen avslutas

Arbetsform:
Denna konferens kommer att ge mer tid än vanligt för TAF medlemmars egna åsikter och diskussioner.

Vi gör gruppdiskussioner för att diskutera några av följande ämnen:

 1. TAF:s förhållande till SverigeTaxi- Ska vi vara påtryckande eller ska vi vara en ”kamratförening” utan att lyfta frågor och kritik?
 2. Utveckling av Sverigetaxi. Vad har varit dåligt och vad har varit bra? Hur ska det vara framöver?
 3. Hur ska vi få flera och bättre förare?
 4. Hur ska vi få bättre kvalité i alla led?
 5. Är BC vårt största problem?
 6. Med vad och hur ska TAF jobba det kommande året?
 7. Alla dessa koncept! Vad är bra och vad är dålig? Vilka förändringar borde till. Vilka nya koncept borde tillkomma?
 8. Hur borde taxorna förändras? Kan vi påverka och hur?
 9. Hur borde transportöravtalen förändras? Kan vi påverka och hur?
 10. Vi har ett stort antal rutiner och regler. Hur kan dessa förbättras? Vilka nya borde tillkomma?
 11. Policys? Hur ska dessa efterlevas eller ska de bort helt?

Resultat:
TAF kommer att protokollföra resultaten som de olika grupperna kommer fram till. Deras slutsatser ska sedan redovisa på TAF:s årsmöte under våren.

Kostnaden:
TAF bjuder på konferensen så det blir ingen kostnad för dig som deltagande medlem. Detta är möjligt genom sponsring av Sverigetaxi i Stockholm AB.

Gäster:
TAF har bjudit in bl.a. SverigeTaxi, Engra och Skoda för deltagande med korta föredrag följt av diskussion. Det är ännu inte klart vem som kommer.

Anmälan?
Du måste anmäla till info@taftaxi.se snarast, senast den 15/1 2017.
Klicka på länken och skriv:
Ditt namn
Ditt telefonnummer
Ditt åkerinummer
Vilken grupp (nr. 1 –11 ovanför) som du vill delta i. Eventuellt en fråga som du vill ställa till TAF! De som inte anmält sig senast den 15/1 2017 får inte delta i konferensen. Detta för att garantera plats till övriga.

Endast medlemmar i TAF får delta i konferensen. Du kan kolla om du är medlem genom att titta på första sidan av din senaste åkaravräkning. Om det finns en post “TA-föreningen ….. 25 kr.” då är du medlem. Övriga åkare som anmäler sig som medlem är också välkomna till konferensen. Om inte ta chansen och bli medlem redan nu !

TAF är beroende av engagemanget och deltagandet av sina medlemmar. Av den anledning hoppas vi att så många som möjligt kommer till konferensen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för TAF

Dela gärna...
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Hemkonceptet från Sverige Taxi

Måndagen 12-dec kl 14.00 startade vi vårt nya koncept, Hemkonceptet.

Det innebär att Customer Service kommer, i den mån det är möjligt, att styra förare mot den trafikled där man vill avsluta sitt körpass. D.v.s. om man bor i Upplands Väsby så blir man styrd mot E4 Norrgående, bor man i Skärholmen styrs man mot E4 Södergående osv.

För att detta skall vara möjligt så måste du anmäla till oss utmed vilken utfartsled det är som du vill sluta. Ring åkeri på 0812142000 på eller Costumer Service 0812142171 eller skicka e-post till rabatt@taxi020.se
Du måste ange förarnummer & bilnummer när du kontaktar oss !

Du kan anmäla någon av dessa utfartsleder nedan:

 • E4 norr – Sollentuna, Rotebro, Väsby, Rosersberg, Märsta, Sigtuna…
 • E18 väst – Järfälla, Kungsängen, Bro…
 • 75/Västerort – Bromma, Vällingby, Hässelby, Spånga, Kista…
 • E18 norr – Täby, Arninge, Vaxholm, Åkersberga, Vallentuna…
 • E4/E20 syd – Skärholmen, Hallunda, Salem, Södertälje…
 • 73/Nynäs/Tyresö – Farsta, Skogås, Trångsund, Älta, Tyresö, Haninge…
 • 26/Huddingev – Huddinge…

Du som har bett om att bli inregistrerad i konceptet måste respektera samt följa dessa regler till punkt och pricka:

 • Hemkonceptet är aktivt mellan kl 14.00-18.00 alla vardagar (mån-fre).
 • När du vill bli styrd mot din valda trafikled så skall du anmäla dig ledig i distrikt 990.
 • Samtliga beställningar kommer i första hand starta inom tullarna (D101-192).
 • Hemkonceptet omfattar för tillfället enbart färdtjänstkörningar.
 • Det är körplikt som gäller i detta koncept, varför det är viktigt att du verkligen befinner dig inne i stan eller i en kranskommun.
 • OBS vi kan aldrig garantera att du kommer att få en sådan körning som går ”hemåt”, men det är alltid vår ambition att lösa det
Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAF startar en medlemsservice!

Vi tar gärna din fråga via mail på info@taftaxi.se eller gå in på hemsidan, www.taftaxi.se och fyll i formuläret under fliken ”Kontakt

Här kan du ställa frågor om allt som har med den dagliga driften av ett taxiföretag att göra.

Som t.ex.:

 • Hur hanterar jag en förare som sjukskriver sig eller ”maskar” så fort jag har en anmärkning på hans arbete?
 • Vilka “sista datum” måste jag komma ihåg?
 • Hur hanterar jag olika merkostnader i samband med löneberäkning och utbetalning?
 • Vilka försäkringar ska mitt åkeri ha?
 • Ska jag köpa en ny eller begagnad bil?
 • Vad gör jag när en myndighet, ett företag eller Sverigetaxi AB låter bli att besvara ett mail eller ett telefonsamtal?
 • Måste jag gå på kvalitetskurser som Sverigetaxi anordnar?
 • Hur kan jag lägga fram och genomdriva ett förslag till förbättringar eller förändringar inom Sverigetaxi?
 • Hur gör jag om Transportstyrelsen överväger att dra in förarlegitimation eller mitt trafiktillstånd?
 • Vad gör jag om någon av våra leverantörer som har monopol som t.ex. Nordic Auto El, Cab-Online Customer Care (BC) eller Apcoa ger dålig service?

I vissa fall kommer vi att hänvisa vidare till Sverigetaxi (åkeriservice), olika myndigheter eller andra experter. Så långt som det går kommer vi att svara utifrån våra egna erfarenheter av hur det att driva ett taxiåkeri.

Hör av er! Dina frågor är bra också för dina kollegor, våra leverantörer, TAF:s styrelse och inte minst dig själv!

Peter Burgess
Vice-ordförande i TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •