Cabonline vann färdtjänstupphandlingen i Stockholm

Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting (SLL) har igår den 25 september fattat beslut att ge Cabonline och våra dotterbolag Sverigetaxi och TaxiKurir förtroendet att köra färdtjänsttaxi från och med 1 april 2019 t o m 31 mars 2022 (med möjlighet till förlängning på ett år).

Cabonline har tilldelats 100% av uppdragen i 24 områden och 90% av uppdragen i nio områden. Därutöver fick Taxi Stockholm 10% av uppdragen i nio områden. Totalt sett deltog fem anbudsgivare i denna upphandling, varav två representerade Cabonline i form av TaxiKurir och Sverigetaxi.

Kraven i upphandlingen handlar utöver priset även om kvaliteten i leveransen, också om kollektivavtalsliknande förhållande och arbetsvillkoren för förarna. Cabonline fick den högsta kvalitetspoängen i utvärderingen av samtliga anbud, vilket är ett fantastiskt bra betyg till alla som varit involverade i anbudsprocessen. Det visar också att vi väl uppfyller kraven i upphandlingen på t ex kollektivavtalsliknande villkor (bl a genom Fora-försäkring) och utbildning av våra förare

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •