Kallelse till Stämman

kallar till ordinarie föreningsstämma 2020

Tid: Lördagen den 10 oktober kl. 16:00.
Plats: Ulriksdals slottsträdgårdar,
Slottsträdgårdsvägen 8, Solna (kart blad 76D3)

Tyvärr har vi inte ännu fått de bilagor ( resultat- och balansräkningar, motioner och revisors utlåtande)  som skall skickas i samband med kallelse.

De kommer att skickas i tid till stämman då styrelsen har fått dem till del.

Program för kvällen med hålltider, som kan komma att kan justeras:

17:00-17:30 Välkommen av ordförande Nedzad Karaselimovic och en kort ”presentation” av aktiviteter.

 Ordförande redogör för verksamheten.   

17:30-18:30   Modererat medlemsmöte med presentation om nuvarande ställning och diskussion angående TAF:s nutid och framtid.

18:00-19:30 Årsmöte.

19:30-22:30 Middag.

För att veta hur många som önskar delta på middagen och stämman ber vi Er att anmäla via e-post: info@taftaxi.se senast måndag 5:e oktober 2020.

Skriv: Åkarnummer, Namn, Mobiltelefon nr.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på TAF:s hemsida, www.taftaxi.se.

Motioner skall vara inskickade till TAF på info@taftaxi.se  senast söndag 4:e oktober 2020.

 Välkomna TAF-Styrelsen 2020

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •