Konkurrerande verksamhet

TAF har tidigare påpekat om vikten av försiktighet vid “konkurrerande” verksamhet.

Det gäller att OM du ska säga upp dina fordon för att börja med annan verksamhet som att köra för Uber, Bolt eller annan växel, säg upp dina fordon på rätt sätt, se till att lida igenom uppsägningstiden, se till att du får en bekräftelse på att dina fordon verkligen är uppsagda och att du får det skriftligt. Godta INTE ett muntligt besked. Det gäller inte.

Se till att Cabonline inte kan i efterskott kräva dig på eventuell skadestånd.

Tyvärr så kostar all kontakt med advokaten resurser som TAF har lite av.

Vill du bidra med resurser, använd vårt PG 81 35 50-1 sätt in ett bidrag.

Likvidation, konkurs.

Om det går så långt att företaget måste likvideras eller sättas under konkurs gäller att ha en bra konkursförvaltare.

Om det är någon som pga. rådande situation överväger konkurs eller rekonstruktion rekommenderas att ni kontaktar advokaten Anthony Krystek på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Advokat Krystek åtar sig löpande uppdrag som konkursförvaltare och är insatt i situationen med Sverigetaxi men det är lämpligt att först prata med honom innan eventuell konkurs.

Bestrida kvittning.

Du kan skicka ett brev med uppmaning till Cabonline att upphöra med kvittning, att du drar tillbaka kvittningsrätten.

TAF har en mall för dig, efterfråga mallen.

Uppsägning av fordon.

Det är MYCKET viktigt att du inte litar på muntlig uppsägning utan att du alltid, alltid när det gäller Cabonline, måste ha det skriftligt.

Försäkra dig samtidigt om att du även säger upp åkaravtalet.

Konkurerandeverksamhet.

Det som är viktigt är att Cabonline kan ställa krav eller ersättningsanspråk på dig som åkare efter att du har sagt upp dina bilar, avslutat ditt åkeri inom Cabonline, är den konkurrensklausul som finns i alla versioner av transportöravtalet. Läs igenom ditt transportöravtal.

SvT gamla avtal §5, även Taxi020

Cabonline ”nya” avtalet §2, 2.1

Du måste ha avslutat ditt åtagande inom Cabonline INNAN du påbörjar något annat projekt.

Påbörjat innebär att du kan knytas till projektet genom att medverka till uppstart av ny bolagsbildning eller förberedelser som har till syfte att konkurrera med Cabonline under tiden som du är ansluten till Cabonline.

Du som åkare måste säkerställa att inte bara säga upp dina bilar utan att du har sagt upp åkaravtalet. Detta för att inte bli föremål för eventuellt ersättningsanspråk från Cabonline.

Det står i “nya”  avtalet att vitet kommer att vara en serviceavgift per fordon och kalendermånad, i gamla avtalet finns ingen summa men är mer strikt i konkurrensklausulen men enligt advokat Alexander Raaum kan detta bli föremål för tolkning om det kommer upp i rätten, som i det flesta fall kommer att gynna den klagande /kärande.

Håll er flytande….

Vänligen

Timo

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •