OM TAF

Välkommen till

Transportörföreningen SverigeTaxi Stockholm -TAF

TAF är fristående från Sverige Taxi i Stockholm AB, en förening för åkare inom Sverige Taxi i Stockholm AB och som ska tillvarata intressen för de transportörer som är anslutna till Sverige Taxi i Stockholm AB samt betalande medlemmar i TAF.

Föreningens syfte är att verka i och för frågor som berör transportörer inom Sverige Taxi i Stockholm AB. Det sker genom att styrelsen bevakar, tar emot ärenden och lyfter upp ämnen som berör alla transportörer inom Sverige Taxi i Stockholm AB. Föreningens mål är att få gehör hos ledningen för Sverige Taxi i Stockholm AB genom påverkan, påtryckningar, dialog och möten med ledningen, föra fram de frågor och ämnen som berör ett flertal.

Det kan gälla allt som berör ekonomisk natur, marknadsföring, tekniska frågor eller rena driftsfrågor. TAF arbetar för att den service som ska fungerar gentemot åkare också fungerar. Målet är att transportören gagnas ekonomiskt i sin verksamhet liksom Sverige Taxi i Stockholm AB. TAF kan även verka genom kontakter och samarbete med andra organisationer, föreningar och myndigheter.

Styrelsen för TAF har som ambition att fortlöpande informera om sitt arbete och vad man lyckas att åstadkomma via hemsidan.

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •