OM TAF

Välkommen till

Transportörföreningen inom Cabonline Sverige -TAF

TAF är fristående från Cabonline Sverige, en förening för åkare inom Cabonline Sverige  och som ska tillvarata intressen för de transportörer som är anslutna till Cabonline Sverige  samt betalande medlemmar i TAF.

Föreningens syfte är att verka i och för frågor som berör transportörer inom Cabonline Sverige. Det sker genom att styrelsen bevakar, tar emot ärenden och lyfter upp ämnen som berör alla transportörer inom Cabonline Sverige.

Det kan gälla allt som berör ekonomisk natur, marknadsföring, tekniska frågor eller rena driftsfrågor. TAF arbetar för att den service som ska fungerar gentemot åkare också fungerar. Målet är att transportören gagnas ekonomiskt i sin verksamhet liksom Cabonline Sverige. TAF kan även verka genom kontakter och samarbete med andra organisationer, föreningar och myndigheter.

Huvudsaklig uppgift för TAF 2020-2021:

Att i samråd med koncernledningen skyndsamt återställa en rimlig lönsamhet för samtliga anslutna transportörer, i första hand åkerier inom Cabonline Stockholm.

Klartext:

 • Höja priser. (Kunder som ställer krav på kollektivtrafikliknande villkor måste betala för detta)
 • Sänka kostnader. (Gällande transportöravtal måste följas såtillvida att Bolaget lever upp till skrivningarna i avtalen, i synnerhet vad som föreskrivs under § 1, § 3 och § 11.)
 • Sänka skatter.(Drivmedelsskatt, Trängselskatt, ev. ”Rattavdrag”)
 • Uppföljning och modernisering av taxiutredningen 2016. Ev. delvis återreglering av branschen.

Konkret mål

Att nuvarande strukturella förluster för taxiföretag med anställda förare som för närvarande – utan subventioner från AF eller andra branschexterna ingripanden – uppgår till mellan 10 och 20 %, under 2021 vänds till ett rimligt strukturellt genomsnittligt överskott på minst 2 %, för att sedan under 2022 öka till minst 4 %.

Strategi

Att genom kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, media, fack, nyckelkunder, andra branschaktörer samt företagsledningen inom Cabonline Group verka för en sanering av de sedan avregleringen 1990 succesivt ackumulerade strukturella skevheter som på ett destruktivt sätt belastar hela taxinäringen, såväl externt som företagsinternt.

Styrelsen för TAF har som ambition att fortlöpande informera om sitt arbete och vad man lyckas att åstadkomma via hemsidan.

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •