Inbjudan till TAF:s Höstkonferens på Birka Cruises den 16–17 november 2019

Åk med på Birka Cruises och TAF:s konferens till Åland.

Anmälan gör Du helst snarast möjligt på mailadressen: info@taftaxi.se och samtidigt betala deltagaravgiften till TAF:s PG konto 813550–1.

Det blir enklare för oss som fixar om Du anmäler Dig tidigt. Du garanteras en plats om Du anmäler Dig före den 10 oktober, I mån av plats kan Du sedan anmäla Dig fram till den 16 oktober.

Ange ditt åkarnummer, inte bilnummer utan ditt åkarnummer, Ditt namn och telefonnummer i anmälan. Vi kan behöva nå Dig.

På utresan äter vi smörgåsbord och på återresan skepparlunch. Ange om du äter kött eller fisk. Meny kommer med bekräftelsen.

Vi träffas ca 15.00 i Birkaterminalen och konferensen inleds kl. 17:30 den 16/11 ombord på Birka Princess. När du anmält Dig får Du per mail en bekräftelse och mer info och ett konferensprogram.  Programmet är ännu inte ”spikat”.

Vi är åter i Stockholm ca.14:00 17:e november.

Vi följer rutinen från tidigare år där Du sätter in 500: – för del i 2-bäddshytt. Vill du bo i enkelhytt insides (cabin standard) betalar du 300: – kr extra, totalt 800: -.

Om du tar med dig förare eller annan medresenär, sätt in 1400:- för del i 2-bäddshytt och 1700:- kr för enkelhytt , förutom din egen avgift, som ett självkostnadspris för kryssning och mat.

Sätt in summan på TAF:s PG konto 813550–1.

Annan information får du med bekräftelsemejlet.

Behöver Du mer information om resan får Du mejla till info@taftaxi.se eller besök vår hemsida, www.taftaxi.se  

Varmt välkomna önskar

Styrelsen i TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ändrade datum till till ordinarie stämma 16e maj

På grund av omständigheter som var utanför styrelsens kontroll har styrelsen ändrat datum för ordinarie stämman. Det nya datum för stämma är Torsdag den 16:e maj 2019. Kallelse och mer information kommer att skickas ut i god tid. Anteckna datumet så att du är förberedd.

Från stadgan: Om du vill lämna in en motion, börja skriva.

§ 11 Kallelse
Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås vid föreningens låda. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21 dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

§ 12 Motioner
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före varje stämmodag.

Vänligen

Transportörföreningen inom SverigeTaxi Stockholm ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAF: S 2019 VINTERKONFERENS den 25e februari.

Välkommen till Slottsträdgården Ulriksdal klockan 17:00

Adressen är Slottsträdgårdsvägen 8 i Solna. Vi ska diskutera TAF: s nutid och framtid. Vad ska TAF göra och verka för? I och med att SverigeTaxi agerar på ett annat sätt nu så har förutsättningen för föreningen förändrats. Vi avslutar kvällen med en buffé, dricka och kaffe. Anmäl dig genom att maila till info@taftaxi.se.

Skriv i mejlet : Ditt namn. Ditt telefonnummer. Ditt åkerinummer (INTE bilnummer!).

OBS!!

Din anmälan är bindande och om du uteblir oavsett skäl, för utebliven närvaro kommer TAF att skicka en faktura på de merkostnader som uppkommer, 500 kronor. Detta för att inte belasta föreningen.

OBS!!

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

SverigeTaxi/Cabonline bryter samarbetet med TAF!

TAF har hitintills, historiskt, haft dialog med ledningen om förändringar, förbättringar som gynnar både åkare och SverigeTaxi. Detta förändras nu.

Hitintills har TAF kunnat inkassera medlemsavgifterna via åkaravräkningen men måndag 10/12 fick vi besked om att SverigeTaxi INTE kommer fortsättningsvis att erbjuda åkaren eller TAF den tjänsten och att TAF måste fr.o.m. 31/12 2018 sköta inkasseringen av medlemsavgifterna själv. Vi har fått en orimligt kort tid till att hantera och förändra rutiner.

TAF anser att 20 dagars varsel är orimligt kort.

Att SverigeTaxi slutar att ge TAF den tjänsten är inte det SverigeTaxi som vi känner till och har jobbat så hårt för att bygga upp. Det verkar mera som Taxi Kurir rutiner!

TAF:s föreningsarbete försvåras. Alla bolag, stora som små, internationella eller nationella, har rätt att hjälpa föreningar att hantera administrationen av ekonomin … om viljan finns.

TAF har genom åren kommit med konstruktiva förslag till åtgärder, prisbild, kundrelation och förbättringsförslag enbart i syfte att gagna både åkare och SverigeTaxi. I de händelser som skulle kunnat skada vårt varumärke har TAF sett på händelsen ur åkarens perspektiv och i en del fall givit kraftigt stöd till SverigeTaxi. TAF har aktivt arbetat för att förarkvaliteten ska bli högre och bättre, att bilarna håller en viss standard, att telefoni kontakten (CCS), både intern till bil och externt till kund håller en högre standard.

Detta vill nu SverigeTaxi/Cabonline bryta!! 

Hittills har följande ändringar tillkommit under den nya Vd:n:

 1. Vi ska betala extra för redovisningscentral trots att vi år 2017 fick beskedet att det var redan inbakat i vår månadsavgift.
 2. Vi har fått besked att avräkningspengarna ska betalas ut 2–3 dagar senare än förut.
 3. TAF får sin ekonomi och administration försvårad genom SverigeTaxis beslut att inte dra medlemsavgiften via åkaravräkning.

Gör din röst hörd, kontakta Magnus Klintbäck och ställ frågor!!

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inbjudan till TAF:s Höstkonferens på Birka Cruises den 17-18 november 2018

Anmälan gör Du helst snarast möjligt på mailadressen: info@taftaxi.se Det blir enklare för oss som fixar om Du anmäler Dig tidigt. Du garanteras en plats om Du anmäler Dig före den 10 oktober, I mån av plats kan Du sedan anmäla Dig fram till den 15 oktober. Ange ditt åkarnummer, inte bilnummer utan ditt åkarnummer, Ditt namn och telefonnummer i anmälan. Vi kan behöva nå Dig.

På utresan äter vi smörgåsbord och på återresan skepparlunch. Ange om du äter kött, fisk eller vegetariskt under skepparlunchen. Meny kommer med bekräftelsen. Vi träffas ca 15.00 i Birkaterminalen och konferensen inleds kl. 17:30 den 17/11 ombord på Birka Princess. När du anmält Dig får Du per mail en bekräftelse och mer info och ett konferensprogram. Det är ännu inte ”spikat”. Vi är åter i Stockholm ca.14:00 den 18/11.

Eventuell kostnad och annan information får du med bekräftelsemejlet. Du ser om Du är medlem i TAF om du har en kostnad specificerad i åkaravräkningen. Behöver Du mer information om resan får Du mejla till info@taftaxi.se !

Varmt välkomna önskar
Styrelsen i TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cabonline vann färdtjänstupphandlingen i Stockholm

Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting (SLL) har igår den 25 september fattat beslut att ge Cabonline och våra dotterbolag Sverigetaxi och TaxiKurir förtroendet att köra färdtjänsttaxi från och med 1 april 2019 t o m 31 mars 2022 (med möjlighet till förlängning på ett år).

Cabonline har tilldelats 100% av uppdragen i 24 områden och 90% av uppdragen i nio områden. Därutöver fick Taxi Stockholm 10% av uppdragen i nio områden. Totalt sett deltog fem anbudsgivare i denna upphandling, varav två representerade Cabonline i form av TaxiKurir och Sverigetaxi.

Kraven i upphandlingen handlar utöver priset även om kvaliteten i leveransen, också om kollektivavtalsliknande förhållande och arbetsvillkoren för förarna. Cabonline fick den högsta kvalitetspoängen i utvärderingen av samtliga anbud, vilket är ett fantastiskt bra betyg till alla som varit involverade i anbudsprocessen. Det visar också att vi väl uppfyller kraven i upphandlingen på t ex kollektivavtalsliknande villkor (bl a genom Fora-försäkring) och utbildning av våra förare

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2018

Transportörsföreningen inom SverigeTaxi i Stockholm – TAF
kallar till ordinarie föreningsstämma 2018

Tid: fredagen den 4:e maj kl. 17:00, 2018
Plats: Ulriksdals slottsträdgården
Slottsträdgårdsvägen 8, Solna (kartblad 76D3)
Preliminärt program kommer att skickas ut närmare stämman.

Motioner

Har du en motion, ett ärende eller ämne du önskar ska behandlas på stämman, skriv en motion. Styrelsen måste få tid att bereda ärendet. Motionen ska vara ställd med en att-sats för att kunna behandlas och röstas om.

Skicka motionen snarast till:
info@taftaxi.se
Sista datum för att skicka en motion är 15/4 2017.

Alla andra detaljer om stämman kommer att finnas på www.taftaxi.se och kommer kontinuerligt att uppdateras.

Preliminärt program, definitivt program kommer att skickas ut kring 21–22/4

Tider mellan 17:00 och 22:30

Kl. 20.30 intar de som anmält sig en middag. Den som är TAF-medlem betalar inget för middagen. Extra deltagare, bisittare betalar ett självkostnadspris om 445 kronor.
För att veta hur många som önskar delta på middagen och stämman ber vi Er att anmäla, via e-post: info@taftaxi.se senast fredagen 27 / 4 2018. Enklast: svara på detta mejl !!!

Skriv: Åkarnummer, Namn, Mobiltelefon nr.
Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på TAF:s hemsida, www.taftaxi.se.

Du som inte är medlem i TAF kan anmäla ditt medlemskap hos åkeriservice på SverigeTaxi
och därefter anmäla Ditt deltagande till årsstämman via e-post till info@taftaxi.se .
Motioner skall vara inskickade till TAF på info@taftaxi.se senast 15/4 2018.

Välkomna
TAF-Styrelsen 2017–18
Vänligen

Transportörföreningen inom
SverigeTaxi Stockholm ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAF Vinterkonferens 26:e februari 2018.

NU har du chansen att träffa Sverige Taxis nya VD Lars Strömberg och hur han ser på Sverige Taxis roll i framtiden. Kom och delta i årets vinterkonferens. Vi kommer att vara på Ulriksdals slottsträdgårdar för att lyssna lite och diskutera mycket om tillståndet inom Sverige Taxi och vad som kan göras framöver. Vi avslutar med en lättare middag.

Plats:  Slottsträdgården, Slottsträdgårdsvägen 8, Ulriksdal Kartblad 76D3.  Gott om parkeringsplatser.

Tider: Måndag den 26:e februari
16:00 till 17:00 Välkomstkaffe med dopp.
17:00 Dörrarna öppnas. Styrelsen önskar välkommen.
17:15 t.f. VD Lars Strömberg presenterar sig och framtiden.
18:00 Marknadsinformation av Andreas Olssén, vår nye marknadschef.
18:45 Vad är skillnaden mellan en skrivelse och en motion?

Övriga punkter som kommer disskuteras :

 •  Kollektivavtal, Fora, vad gäller?
 • Nya Stockholmsavtalet.
 • Vad vill du att TAF ska göra? Vad vill du poängtera?

20:00 Middag som är Buffé: Helstekt lammfilé med potatisgratäng.

Reservation för eventuell programändring.

Arbetsform:  Denna konferens kommer att ge mer tid än vanligt för TAF medlemmars egna åsikter och diskussioner.

Vi kan komma att göra gruppdiskussioner om de ämnen som framläggs.

Resultat:  TAF kommer att protokollföra och behandla de ämnen som uppkommer.

Kostnaden:  TAF bjuder på konferensen så det blir ingen kostnad för dig som deltagande medlem.

OBS!! Anmälan är bindande men om du uteblir oavsett skäl för utebliven närvaro kommer TAF att skicka en faktura på de merkostnader som uppkommer, 500 kronor.  Detta för att inte belasta föreningen. OBS!!

Gäster:  Andreas Olssén från marknadsavdelningen & Lars Strömberg VD

Anmälan?
Du måste anmäla till info@taftaxi.se senast den 19/2 2018.

Skriv:
Ditt namn
Ditt telefonnummer
Ditt åkerinummer (INTE bilnummer!)

Endast medlemmar i TAF får delta i konferensen. Du kan kolla om du är medlem genom att titta på första sidan av din senaste åkaravräkning. Om det finns en post “TA-föreningen ….. 25 kr.” då är du medlem. Övriga åkare som anmäler sig som medlem är också välkomna till konferensen.

TAF är beroende av engagemanget och deltagandet av sina medlemmar. Av den anledningen hoppas vi att så många som möjligt kommer till konferensen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •