STYRELSEN

Styrelsen 2024

Michael Harvey, Ordförande (Ansvar: Sammankallande, Strategi, Aktivitetsledning, Extern kommunikation)   070-868 29 55

Samson Woldeghiorgis, Vice Ordförande och Sekreterare (Ansvar: Hemsida & Internet, Protokoll, Arkivering. Strategier flerspråklighet. Kontaktperson enbilsåkerier)  070-4976923

Timo Stamblewski, Kassör (Ansvar: Bank, Redovisning, Register betalande medlemmar. Kontaktperson flerbilsåkerier,)  070-321 69 28

 

Revisor & Revisor suppleant

Ansvarig Revisor : Peter Burgess     070-753 82 39
Revisor suppleant : Christer Falk

Valberedning

Nedzad Karaselimovic       076-872 46 99
Christer Back     070-606 56 36
Rolando Canonigo    072-251 11 22

Isolda Johansson   070-811 98 41

Dela gärna...