TAF – Sveriges Taxitransportörer i Förening

(Verksamhetsbeskrivning fastställd vid förstärkt styrelsemöte 2021-10-03)

Taxitransportörerna är en intresseorganisation som verkar för att samtliga c:a 8 000 företag med tillstånd till taxiverksamhet i Sverige skall kunna bedriva seriös affärsverksamhet på lika villkor.

Taxitransportörerna är en medlemsförening vars verksamhet är reglerad i stadgar vilka väl garanterar medlemmarnas demokratiska inflytande.

Taxitransportörerna värnar den svenska modellen där marknadens parter genom kollektivavtal avtalar villkor mellan företagare och dess anställda taxiförare.

Taxitransportörerna anser vidare – mot bakgrund av att en betydande del av branschen utgörs av offentligt upphandlade samhällskritiska resor – att en moderniserad lagstiftning innebärande en viss reglering är såväl nödvändig som brådskande.

Taxitransportörerna skall i första hand verka genom information och opinionsbildning, men även i mån av tillgängliga resurser som ett nätverk för föreningens medlemmar.

Dela gärna...