Ordförandebrev juni 2024

TAF är numera enligt stadgarna rikstäckande, och på väg mot att bli en viktig lobbyorganisation med avsikt att som de seriösa taxitransportörernas remissinstans driva utvecklingen mot en modernisering av hela branschen.

Utan ändringar av nuvarande lagar och regelverk kommer taxi fortsätta vara en magnet för fifflande förare, oseriösa åkare och hänsynslöst kortsiktiga finansaktörer.

Det måste ändras på.

Beställningscentralerna och plattformsföretagen är genom undertecknade avtal taxitransportörernas affärsmässiga motparter – inte våra motståndare.

Skriver man på ett dåligt avtal kan man ju försöka ändra på det. Omförhandling eller uppsägning kan leda till förbättring.

Men aldrig aggressiva påhopp eller självömkande gnäll…

Vi måste nu istället tillsammans med dessa våra avtalsmotparter sträva efter att återfå en seriös och i alla led normalt lönsam bransch, med anständiga löner och vettiga arbetstider.

Staten (politikerna) och vissa av dess myndigheter blir därför under en tid våra huvudmotståndare – detta genom en kraftig överbeskattning av både bilar och arbetskraft, samt med ett otal destruktiva, kostnadsdrivande och helt föråldrade detaljregleringar.

Och tyvärr en formidabelt okunnig motståndare, eftersom man såväl på riksdags- och myndighetsnivån under decennier verkar ha sovit med huvudet djupt nere i sanden…

Regioner och primärkommuner är också våra motståndare, och detta genom sina upprepat oseriösa och kortsiktiga lägstapris-upphandlingar som länge bidragit till att driva den prisdumpning som nu drabbat oss alla.

Coronaåren med efterföljande krig – och nu dessutom extrema inflationseffekter på just våra driftskostnader – har nu dragit ner byxorna på hela vår bransch.

Och här finns öppningen till en större förändring.

Taxi är alltså en av de branscher som drabbats hårdast av denna perfekta storm.

Och detta från ett sedan länge uselt läge, i sin tur beroende på Karlssons skickliga oligopolbygge som dessutom såldes ut till uppenbart om branschen okunniga finansspekulanter i USA.

Och allt detta understött av ett tandlöst Taxiförbund – som tyvärr sedan mycket länge måst gå huvudsakligen ett par dominerande beställningscentralers ärenden, närmast helt utan hänsyn till de 90% småföretagare på vilken hela verksamheten faktiskt vilar.

Den uppgift TAF nu tagit på sig är förvisso omfattande, och vårt arbete kommer att ta tid.

TAF har också efter coronan (som alla andra…) brist på resurser. Men vi har ändå ideellt jobbat på i det tysta under många år nu.

Men snart, mycket snart, kommer vi visa resultat, att då också göra oss hörda.

Till sist: I samband med årsmötet i augusti kommer vi föreslå och introducera nya moderniserade former för olika typer av medlemskap i TAF.

Så välkomna med ert stöd framöver!

Michael Harvey

Ordförande TAF

Sveriges Taxitransportörer I Förening

Dela gärna...