Manifestation 14/4 klockan 10:00 Hakberget

TAF arrangerar kommande tisdag, 14/4, mellan kl. 10:00 – 12:00 en manifestation för att påkalla regeringens, regionens, kommunens och medias

uppmärksamhet på den situation som taxiåkare befinner sig i.

 
Kom till Hakberget – Lindarängsvägen  (Stockholm 59.338160, 18.103474)

korsningen Valhallavägen – Lindarängsvägen

VI MÅSTE FÅ EN GEMENSAM UPPSLUTNING!!

KOM MED DINA BARN OCH DIN FRU.

 
Vi måste visa att familjer drabbas av att åkerier inte får stöd.

Se till att alla dina bilar kommer, du som är flerbilsåkare.
Vi ska gå till aktion och manifestera mot den situation som råder.

Att Cabonline inte hörsammat åkarnas situation.

Vi parkerar bilarna, som är i trafik, med skolskyltar uppfällda, blink på vid parkeringen på Gärdet vid Lindarängsvägen/ Valhallavägen mellan 10:00 – 12:00

Tänk på följande punkter på Gärdet:

1. Du måste logga ut och inte vara på paus, annars skickar de körning som leder till 5-600kr böter beroende på bolag, SvT eller TK.

 
2. Parkera snyggt med ordning och kom inte sent, var på plats redan 09:45.

 
3. Lyssna på meddelandet från TAF som kommer att meddela er på plats. Om press eller radio kommer, låt TAF styrelsen prata med dem.

4. Förbered er för eventuella frågor från pressen gällande aktionen. Hänvisa dem till TAF styrelsen/ representant.


5. Ta med fika och försök att hålla ordning och inte samlas över 50 personer när ni står utanför bilarna.

TAF kommer att ha något litet att äta och dricka på plats.

6. Meddela alla kollegor som är i trafik. Bussar, bilar, rullstolsfordon.

7. Alternativt för den som är norr om stan, samling vid Anderstorpsvägen 22, kl. 09:00 för att åka kortege genom stan med skolskyltar uppfällda och blinkande. De som propagerade vid mötet igår, 8/4 för detta kommer att vara på plats.

Kom dock ihåg…!!!

Inget tutande och skrän!!!

Kom!!

Inget bråk, inget skräp bara ordning.
Det är mycket viktigt för oss att vår växel inte har körningar under den tiden.

Vänligen

Styrelsen

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAF delger och förtydligar sin ställning

Det har kommit till vår kännedom och begäran om att TAF ska ställa sig bakom aktioner som riktar sig mot enskilda åkare och åkerier.

TAF tar totalt avstånd och deltar inte i någon aktion som innehåller illegala moment, våld eller skadegörelse.

Vänligen
Styrelsen

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ersättning från Färdtjänst till drabbade Taxiåkare

Det har framkommit att SLL- FTJ / Region Stockholm har beslutat att stödja färdtjänst taxibilar (rullstols Caddy) och bussar som kör rullstolskunder för det bortfall som har varit under mars månad 2020 p.g.a. Corona pandemin.

Det har kommit till vår kännedom att SverigeTaxi / Cabonline INTE har betalat ut till alla åkerier, till alla bilar som har varit är i trafik under mars 2020.

Är det medvetet att undanta vissa fordon som de facto är och har varit i trafik under mars?

Om undantag har beslutats, på vilka grunder sker undantaget?

Att ett fordon är uppsagd för att tas ur trafik senare under året kan inte vara ett skäligt undantag.

Har Cabonline eller FTJ beslutat om undantaget eller har FTJ betalat ut de 78% av mellanskillnaden av 2019 och 2020 års inkörda och att pengarna ”har fastnat” hos SverigeTaxi / Cabonline?

Om FTJ har betalat ut summan, varför kvarhåller, undanhåller SverigeTaxi/ Cabonline summan från de åkerier som skulle ha fått en utbetalning?

Vänligen
Styrelsen / Timo

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Färdtjänsten havererar om taxibranschen inte får stöd

Regeringens krispaket till Sveriges småföretag innehåller bra åtgärder, men dessa är helt otillräckliga för taxiföretagen. Utan ett riktat stöd till taxiföretagen kommer de att slås ut. När Sverige åter ska starta upp ekonomin kommer vi stå utan företag som kör färdtjänst och andra samhällsviktiga resor, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.

Läs hela artikeln här

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Öppet brev till Ledningen

Öppet brev

Till Peter Viinapuu och ledningen Cabonline Sverige, TAF medlemmar och åkare inom SverigeTaxi och Cabonline.

Sedan vårt möte 2020-03-26 där Cabonline nekade till alla åtgärder som TAF förslog om lättnader för åkarna inom Cabonline / SverigeTaxi, har situationen eskalerat.

Desperation har spridit sig bland åkarna p.g.a. den ekonomiska situation som har uppstått med anledning av de restriktioner som myndigheterna har aviserat samt de åtgärder som Cabonline har vidtagit utan förvarning.

TAF förslog tre åtgärder som skulle underlätta väsentligt för åkerierna:

1) Sänkande av ”stationsavgiften”.

Detta skulle ske utan att förpliktiga sig till återbetalning till hösten eller på- skrivning av ett nytt transportöravtal med tvång om borgen till två prisbasbelopp.

2) Uppsägning av bilar.

TAF har lagt fram förslag på kortande av uppsägningstiden för de åkerier som står i akut kris.

3) Att ta ut bilen på ”paus”.

Detta skulle medföra att åkerier kan ta ut en eller flera bilar på paus med villkor om att INTE säga upp sina avtal.

Alla tre förslag avvisades totalt!

Det enda som Cabonline erbjuder är en villkorat kortidslån på 3 750 kr. x 2 = 7 500 kr. per bil samtidigt som Cabonline återtar alla andra lån till ansträngda åkerier trots att avbetalning har gått enligt plan.

 Istället påvisade ni på åtgärder som kan komma med stöd och samarbete med offentliga aktörer och myndigheter. Detta är inte säkert i dagsläget att alla kommer att kunna ta del av detta.

 Ni har utan att meddela kvarhållit ansenliga summor vid den senaste åkaravräkningen vilket har lett till omedelbar, akut kris för flera åkare som inte har någon buffert med resultat att de inte har kunnat betala löner eller sina räkningar. De riskerar omedelbar konkurs och andra åtgärder.

 De åkare som har liten eller någon buffert skulle kunna klara situationen om Cabonline accepterade våra tre krav.

Det är ju faktiskt så, att serviceavgiften betalar vi för att ni skall ge oss körningar!

Nu levererar ni inte körningar så att vi kan betala våra kostnader. Ni tar fullt betalt av oss åkare samtidigt som ni reducerar era kostnader!

Ni går således med vinst när ni kommer ur detta!

Ni har kraftigt rationaliserat beställningscentralen, ekonomifunktionen och åkeriservice samt satt er egen personal på korttidspermittering eller sagt upp anställningsavtal. Allt detta måste komma er primäre kundgrupp och primära leverantörer – transportörerna till nytta!

Tyvärr så har det framkommit att element utanför TAF har vidtagit åtgärder p.g.a. vad de anser vara en orättvis och ett oetiskt förfarande från Cabonlines sida. Vi stödjer inte detta. Stöd till dessa element skulle försvagas om Cabonline snarast accepterade TAF:s tre förslag.

Vi uppmanar er att tänka om och implementerar våra tre förslag. Brevet i sin helhet finns att läsa här!

Styrelsen TAF –

Transportörföreningen inom Cabonline Sverige

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Stormöte 8/4, kl. 18:00

Bjuder in / kallar dig som är medlem i TAF samt åkare som vill bli medlemmar till stormöte. Angående den rådande situationen som gäller Corona och nedstängningen av Sverige. De ekonomiska konsekvenser vi påverkas av.

TAF kommer att redogöra för läget hitintills med Cabonline. Kom på mötet och hör vilka möjligheter vi har att föra gentemot SverigeTaxi / Cabonline.

Adress: Slottsträdgården Ulriksdal

Slottsträdgårdsvägen 8, Solna. Klicka för KARTA

För att vi ska kunna boka upp antalet till mötet, anmäl dig (bindande anmälan) till: info@taftaxi.se

Anmäl dig till mötet senast 3/4.

Skriv ditt namn, ditt åkarnummer och telefonnummer om vi behöver komma i kontakt med dig.

Välkommen Styrelsen TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Brev från Peter Viinapuu VD för Cabonline

Bäste åkare,

situationen är nu mycket tuff med allvarliga konsekvenser för väldigt många i samhället. Och både åkare, förare och Cabonline är hårt pressade av det ekonomiska läget. Vi har alla samma tuffa utmaning.

Vi vet att ni verkligen gör ert yttersta för att möta utmaningarna på bästa sätt. Vi jobbar intensivt på flera sätt för att mildra konsekvenserna.

Vi arbetar aktivt, följer utvecklingen och vi har kontakt med myndigheter, regioner och kommuner. Vi förklarar för dem vilken viktig samhällsservice ni åkare utför alla tider på dygnet och att de nu behöver hjälpa till för att den inte ska gå förlorad.

Ett positivt besked idag från regeringen var att för- och grundskolor fortsätter som vanligt, vilket är en fördel för åkare i Cabonline då vi jämförelsevis har en högre andel samhällsbetalda resor än taxibranschen har generellt.

För att stödja dig och övriga åkare erbjuder vi i nuläget möjlighet att välja att skjuta upp dina kostnader. Du kan välja att sänka dina fasta avgifter under två kommande månaderna (april och maj) med 3.750 kronor inkl. moms per månad och bil. I höst kommer i så fall avgiften sedan att höjas med 1.875 kronor inkl. moms per bil under fyra månader (september – december). Du som är intresserad kontaktar åkeriservice.

Ingen kan idag säga hur länge den här extrema situationen kommer att vara – varken ni, vi, myndigheterna eller regeringen. Vi har dock valt att låta den här åtgärden gälla under två månader. Men vi följer utvecklingen noggrant och kommer att hålla er uppdaterade.

Vi har en aktiv dialog med våra samarbetspartners för att om möjligt skjuta kostnader framåt, t ex är vi i kontakt med våra leasinggivare angående avgifter.

Information från regeringens åtgärder 16 mars.

För det första blir det möjligt för anställda att gå ned i arbetstid utan att de förlorar på det ekonomiskt. Staten kommer nu att betala tre fjärdedelar av kostnaden. Det innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras, medan den som är anställd ändå får ut över 90 procent av lönen. Förslaget börjar gälla den 7 april, men ska tillämpas redan från och med idag (16 mars) och hela 2020.

För det andra kommer staten att betala hela kostnaden för sjuklöner under april och maj. Det gäller också för alla egenföretagare som driver aktiebolag. Även för egenföretagare med F-skattesedel ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

För det tredje kommer företag att kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anstånd kan omfatta tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas redan från 1 januari 2020 och gäller redovisningsperiod. Företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan alltså få skatten återbetald från Skatteverket.

Har du frågor om hur det kommer att fungera för dig så kontakta åkeriservice så ska vi försöka hjälpa dig att reda ut det.

Peter Viinapuu – VD Cabonline

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Öppet brev till ledningen SverigeTaxi och Cabonline

CORONA

Med anledning av det mail som nyligen skickades och den information som finns SvT på åkarportalen.

SverigeTaxi/Cabonline går ut med att man gör allt för att överbrygga den ekonomiska situation som uppstår men nämner inte några åtgärder.

TAF yrkar på att man som seriöst bolag, seriös aktör, tar sin del i den uppkomma situationen, den kris som breder ut sig och justerar det genom månadsavgifterna. Detta ska gälla alla formera av avtal, även de s.k. pensionärsavtalen.

Avskriv månadsavgifterna för två månader (fyra avräkningar), låt åkerierna betala endast de rörliga avgifterna på det som bilarna de facto kör in och det som Sverige Taxi levererar.

Alla företag, alla aktörer med riksbanken i spetsen agerar sansat och seröst för att lösa den kris som vi befinner oss i så låt Cabonline visa att man är ett ansvarstagande företag som tänker och hjälper sina leverantörer/ kunder d.v.s. åkarna/transportörerna.

Stockholm 2020-03-13

Styrelsen TAF

Transportörföreningen inom

SverigeTaxi Stockholm ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Varning för nya Transportöravtalet

Hej!

Sverige Taxi / Cabonline har gått ut och försöker locka med att igen erbjuda att endast debitera växelavgift i 11 månader istället för 12 månader. Men då måste man skriva under nya Transportöravtalet (LÄS DEN NYA HÄR)

TAF vill gå ut och varna då den nya avtalet är inte alls fördelaktigt och gör som väl enskilda företagare som de som äger aktie bolag mer sårbara.

Borgensåtagandet som du som transportör blir tvungen att skriva under på sista sidan ger Cabonline rätt att på alla sätt driva in dina skulder, till och med sälja din bostad om det krävs och göra dig hemlös.

MVH Styrelsen

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •