TAF delger och förtydligar sin ställning

Det har kommit till vår kännedom och begäran om att TAF ska ställa sig bakom aktioner som riktar sig mot enskilda åkare och åkerier.

TAF tar totalt avstånd och deltar inte i någon aktion som innehåller illegala moment, våld eller skadegörelse.

Vänligen
Styrelsen

Dela gärna...