Etikettarkiv: Sverigetaxi

Tack alla som deltog i manifestationen idag, 22/4 2020 !!

I och med initiativet från Göteborg, att manifestera för branschen och för ett riktat stöd till  branschen har TAF idag, tillsammans med Afram Dilliabo, Nätverket Tillsammans för taxinäringen, genomfört en bra manifestation på Mynttorget i Gamla Stan

Några media var på plats som Proletaren, Aftonbladet och Arbetaren. Troligen var SVT på plats och filmade.

P4 Göteborg hade ett inslag om göteborgarnas manifestation.

Lyssna på den här—>> SverigesRadio

Jag tror att det kommer att komma mer i media.. får se.

Det som var viktigast, att vi kom till tals med de politiska partierna uppfylldes delvis.

Vi samtalade och framförde vårt budskap med ordförande i Trafikutskottet Jens Holm (V) och han förstod, tog till sig våra problem.

Han bad om och vi kommer att maila honom med mer info om förhållandet.

En kvinna från (C), jag uppfattade inte hennes namn men hon kom från Skövde. :-)

Vi lämnade kuvert adresserade till varje parti och partiledare. i entrén till riksdagshuset.

Nu är det upp till politikerna att åtgärda våra problem, för media att föra fram dem, att se hur verkligheten ser ut bakom ladorna.. som är så välfyllda.

Vi kommer att fortsätta med aktioner!

Ett jätte tack till alla deltagare från Taxi Göteborg, tack till Afram som initierade manifestationen, tack alla göteborgare att ni tog er de 94 milen, fram och tillbaka.

Det är med sorg som jag kan konstatera att inte alla Stockholmare, Cabonline åkare har kurage nog att delta i manifestationer FÖR branschen utan allt måste var MOT något.

Du som ser detta, sprid det gärna till kollegor.

Bilkortege från Göteborg & Malmö

Mycket material hittar du på www.taftaxi.se

Vänligen

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Du som är medlem 2019 och till dig som ännu inte är medlem.

Styrelsen TAF vill klarlägga att de avgiftshöjningar som har aviserats från SverigeTaxi/Cabonline är helt och hållet deras aktion.


TAF har INTE blivit tillfrågad, INTE konsulterad eller på något annat sätt fått rådgöra.
TAF är kraftigt kritisk till den allvarliga höjning som kan medföra seriösa konsekvenser för åkerierna!!

Vi kommer att agera genom olika kanaler, informera medlemmar, informera åkare som ännu inte är medlemmar om det oacceptabla i dessa höjningar.

Vi kommer att kräva VD möte och att Magnus Klintbäck/ledningen ska korrigera de avgifter, de villkor som har aviserats och eventuellt betala tillbaka de summor kan komma att dras.
Vidare så kommer vi att trycka på att det förslag om att förskottera periodavgiften inte stämmer med överens med villkoren i transportöravtalet.

Det rimmar illa med de policys som SverigeTaxi/ Taxi 020 en gång hade och som vi en gång anslöt oss till!!

Det är viktigt för föreningens fortbestånd att du förnyar ditt medlemskap för 2020 så snart som möjligt. Se bifogat Betalningsunderlag, använd det i din bokföring.

När du förnyar medlemskapet, ange ditt åkarnummer, skriv “Förnyelse för 2020”.

Du som ännu inte är medlem… bli medlem genom att skicka mail med dina uppgifter.

VI MÅSTE HA ENDRÄKT, SAMMANHÅLLNING!!
Bli medlem.

Styrelsen TAF