Alla inlägg av R Saffari

Riksomfattande manifestation 22/4

Nu på onsdag, 22/4, kommer c: a 150 bilar från Göteborg och Malmö att köra upp till Stockholm för att manifestera mot Corona läget och statens oförmåga att rikta stödmedel till vår bransch.

Tillsammans med den aktionsgrupp som har bildats i Göteborg kommer TAF att medverka och uppmanar alla medlemmar att bidra med bilar till aktionen. Tyvärr har Taxi Stockholm förbjudit sina medlemmar att delta med fordon. Taxiförbundet är kontaktat men de kommer inte att medverka då de meddelat att förbundet agerar genom lobbing och inte genom aktioner.

Detta är ett riksomfattande problem som drabbat ALLA åkerier, alla förare i hela Sverige. Nedan krav kommer att brevledes framföras till representanter från regering och riksdag.

Våra krav är:

1                    Ekonomiskt stöd direkt in i företagen, åkerierna utan återbetalningskrav, utan mellanhänder som beställningscentraler osv. Då stor del av vår verksamhet baseras på samhällsviktiga körningar, Skol- färdtjänst- och omsorgsresor.

2                    Underlätta banklån så att bankerna lånar ut pengar till taxiföretagen. Om så inte sker kommer en stor del av dagens åkerier inte finnas i augusti, då skol- och omsorgsresor börjar igen.

3                    Befria taxifordon från trängselskatter tillsvidare. En kostnad som drabbar åkerierna extra hårt i dessa tider.

Manifestationen som är planerad till onsdagen den 22/4 2020. Bilar kommer att samlas vid IKEA Skärholmen kl. 10:00 för att därefter i kortege åka in till centrala Stockholm och passera riksdagshuset via Mynttorget. Exakt färdväg nederst.

Vi ska inte göra något olagligt eller göra något som skadar våra varumärken eller kan skada de andra taxiföretag som samarbetar med oss.

Manifestationen kommer gå ut på flera olika steg och allt detta kommer ske under samma dag och tid.

Steg 1: Cirka 150 bilar från alla 3 taxibolag (Taxi Göteborg, Vip och Cabonline) kommer att starta färden mot riksdagen i Stockholm kl. 04.00.

Planerad ankomst är vid 10 tiden. Då kommer vi att mötas av Cabonline bilar i Stockholm.

Steg 2: När vi närmar oss Stockholm kommer i Göteborg att samlas 50 bilar på Gustav Adolfs torg och 50 bilar på Götaplatsen. Media kommer att kontaktas på alla tre platser så som TV, media, polis samt politiker.

Samtliga förare ska sitta i bilarna, inte föra något oväsen, inte tuta eller hitta på några dumheter. Vi är inte på plats för att skapa oreda eller ”kravaller”!!

Preliminär färdväg:

IKEA kungens kurva- E4 mot Hornstull – Långholmsgatan- över Västerbron – ner mot Gjörwellsgatan – Rålambshovs leden Norr Mälarstrand – Hantverkargatan/ Stadshusbron – Tegelbacken – Vasabron – Myntgatan – Strömbron – Stallgatan – Nybrokajen – Strandvägen – Hamngatan – Sveavägen – Cederdalsgatan och ut genom Norrtull.

Bilarna bör hålla ihop för att få så mänga taxibilar synliga som möjligt.

Iakttag gällande hastighetsbegränsningar, håll något under, speciellt inne i stan. Var ett föredöme denna dag.  

Samson är placeringsansvarig. Kontakta honom, meddela att du kommer till honom. Skicka sms på 070-497 69 23 om hur många bilar som du skickar.

TAFs Årsstämma 2020

Hej alla,

Enligt nuvarande stadgar skall föreningsstämma hållas senast 31 maj varje år:

§ 8 Föreningsstämma
Ordinarie Föreningsstämma skall hållas senast den 31 maj varje år. Närvarorätt har endast medlem i föreningen. 

Styrelsen hade planerat att hålla stämman i slutet av maj, närmare bestämt den 28 maj.

Detta kommer INTE att ske i år på grund av det läge som vi och världen befinner oss i.

2020 års stämma måste flyttas p.g.a. den extra ordinära situation vi är i, att inte fler än 50 får träffa och samlas.

Styrelsen kommer att i god tid gå ut med ett nytt datum då stämman kan hållas:

§ 11 Kallelse
Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås vid föreningens låda. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

 Bifogat finner du en liten skrift om hur just du som medlem kan påverka föreningen och hur du till stämman skriver en motion. Glöm inte att ditt förslag måste var möjlig att rösta på genom en ” Att-sats”.

Börja fundera över om du tycker att det finns saker att förändra, förnya eller påverka.

Det är din rätt som medlem!

Ur stadgan: 

Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen.

Vänligen

Timo

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

info@taftaxi.se

Manifestation 16/4 klockan 10:00 Hakberget

Nu på torsdag, 16/4 mellan 10:00 – 12:00 kommer en ny manifestation göras vid Hakberget, korsningen Lindarängsvägen / Valhallavägen.

För att visa på den svåra ekonomiska situation som taxiåkarna, arbetsgivare befinner sig i och den påtagliga risken att många åkare drabbas av omedelbar konkurs.

Taxiåkarna riskerar att inte kunna betala lön till anställda, att inte kunna betala sina räkningar och detta beror till stor del på det företag, Cabonline som driver de växlar som bilarna är anslutna till. SverigeTaxi, Taxi Kurir och TopCab.

Många åkare står utan körningar och inkomster. Men de fasta utgifterna finns kvar. Situationen är ohållbar, många åkare har inte kunnat betala sin hyra för april men Cabonline drar anslutningsavgiften 12 500 oavsett inkört eller ej.

Inte nog med att åkerierna inte får någon rabatt på avgiften eller få pausa sin bil, åkaren får inte det vi betalar för, körningar, service, material osv.

Men det finns inga körningar och samtidigt korttidspermitterar Cabonline har sin personal för att sänka sina kostnader, tjäna mer pengar. Cabonline låter oss få uppskov på 3 700 kr. av avgiften som är på 12 500 kronor i månaden mot att det ska betalas tillbaka under hösten, samtidigt kräver Cabonline PERSONLIGT BORGEN FRÅN åkarna.

Vi åkare och vår personal har hamnat i ekonomiska problem p.g.a. ett multinationellt riskkapitalbolags orättmätiga profithunger. Läs här om hur CabOnline hamnat här.

Vi, TAF – Transportörföreningen inom Cabonline, framför åkarnas ärenden och intressen.

Vad manifestationen handlar om är att få staten, myndigheter, kommun och framförallt det bolag som vi åkare är anslutna till, Cabonline att reagera och se till just vår bransch, vår situation och taxibranschens villkor i dessa tider.

De som kommer att finnas på gärdet är åkare, anställda taxiförare, enbilsåkare och åkare med flera bilar som alla delar samma situation, d.v.s. vi lider stor inkomstförlust och påföljande ekonomisk skada, i många fall konkurs under kommande veckor. Alla åkerier är ansluta till Cabonline genom olika varumärken, SverigeTaxi-Taxi Kurir- Top Cab till Cabonline.

Se bifogade dokument som belyser Cabonlines agerande. Vi har fler dokument som kan presenteras.

Om ni har frågor eller på annat vis vill ha kontakt nås vi på tel.

TAF ordförande                          Nedzad Karaselimovic              076 872 46 99

Vice ordförande                         Timo Stamblewski                     070 321 69 28

Vänligen

Styrelsen TAF/ Timo Stamblewski 

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Manifestation 14/4 klockan 10:00 Hakberget

TAF arrangerar kommande tisdag, 14/4, mellan kl. 10:00 – 12:00 en manifestation för att påkalla regeringens, regionens, kommunens och medias

uppmärksamhet på den situation som taxiåkare befinner sig i.

 
Kom till Hakberget – Lindarängsvägen  (Stockholm 59.338160, 18.103474)

korsningen Valhallavägen – Lindarängsvägen

VI MÅSTE FÅ EN GEMENSAM UPPSLUTNING!!

KOM MED DINA BARN OCH DIN FRU.

 
Vi måste visa att familjer drabbas av att åkerier inte får stöd.

Se till att alla dina bilar kommer, du som är flerbilsåkare.
Vi ska gå till aktion och manifestera mot den situation som råder.

Att Cabonline inte hörsammat åkarnas situation.

Vi parkerar bilarna, som är i trafik, med skolskyltar uppfällda, blink på vid parkeringen på Gärdet vid Lindarängsvägen/ Valhallavägen mellan 10:00 – 12:00

Tänk på följande punkter på Gärdet:

1. Du måste logga ut och inte vara på paus, annars skickar de körning som leder till 5-600kr böter beroende på bolag, SvT eller TK.

 
2. Parkera snyggt med ordning och kom inte sent, var på plats redan 09:45.

 
3. Lyssna på meddelandet från TAF som kommer att meddela er på plats. Om press eller radio kommer, låt TAF styrelsen prata med dem.

4. Förbered er för eventuella frågor från pressen gällande aktionen. Hänvisa dem till TAF styrelsen/ representant.


5. Ta med fika och försök att hålla ordning och inte samlas över 50 personer när ni står utanför bilarna.

TAF kommer att ha något litet att äta och dricka på plats.

6. Meddela alla kollegor som är i trafik. Bussar, bilar, rullstolsfordon.

7. Alternativt för den som är norr om stan, samling vid Anderstorpsvägen 22, kl. 09:00 för att åka kortege genom stan med skolskyltar uppfällda och blinkande. De som propagerade vid mötet igår, 8/4 för detta kommer att vara på plats.

Kom dock ihåg…!!!

Inget tutande och skrän!!!

Kom!!

Inget bråk, inget skräp bara ordning.
Det är mycket viktigt för oss att vår växel inte har körningar under den tiden.

Vänligen

Styrelsen

Ersättning från Färdtjänst till drabbade Taxiåkare

Det har framkommit att SLL- FTJ / Region Stockholm har beslutat att stödja färdtjänst taxibilar (rullstols Caddy) och bussar som kör rullstolskunder för det bortfall som har varit under mars månad 2020 p.g.a. Corona pandemin.

Det har kommit till vår kännedom att SverigeTaxi / Cabonline INTE har betalat ut till alla åkerier, till alla bilar som har varit är i trafik under mars 2020.

Är det medvetet att undanta vissa fordon som de facto är och har varit i trafik under mars?

Om undantag har beslutats, på vilka grunder sker undantaget?

Att ett fordon är uppsagd för att tas ur trafik senare under året kan inte vara ett skäligt undantag.

Har Cabonline eller FTJ beslutat om undantaget eller har FTJ betalat ut de 78% av mellanskillnaden av 2019 och 2020 års inkörda och att pengarna ”har fastnat” hos SverigeTaxi / Cabonline?

Om FTJ har betalat ut summan, varför kvarhåller, undanhåller SverigeTaxi/ Cabonline summan från de åkerier som skulle ha fått en utbetalning?

Vänligen
Styrelsen / Timo

Färdtjänsten havererar om taxibranschen inte får stöd

Regeringens krispaket till Sveriges småföretag innehåller bra åtgärder, men dessa är helt otillräckliga för taxiföretagen. Utan ett riktat stöd till taxiföretagen kommer de att slås ut. När Sverige åter ska starta upp ekonomin kommer vi stå utan företag som kör färdtjänst och andra samhällsviktiga resor, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.

Läs hela artikeln här

Öppet brev till Ledningen

Öppet brev

Till Peter Viinapuu och ledningen Cabonline Sverige, TAF medlemmar och åkare inom SverigeTaxi och Cabonline.

Sedan vårt möte 2020-03-26 där Cabonline nekade till alla åtgärder som TAF förslog om lättnader för åkarna inom Cabonline / SverigeTaxi, har situationen eskalerat.

Desperation har spridit sig bland åkarna p.g.a. den ekonomiska situation som har uppstått med anledning av de restriktioner som myndigheterna har aviserat samt de åtgärder som Cabonline har vidtagit utan förvarning.

TAF förslog tre åtgärder som skulle underlätta väsentligt för åkerierna:

1) Sänkande av ”stationsavgiften”.

Detta skulle ske utan att förpliktiga sig till återbetalning till hösten eller på- skrivning av ett nytt transportöravtal med tvång om borgen till två prisbasbelopp.

2) Uppsägning av bilar.

TAF har lagt fram förslag på kortande av uppsägningstiden för de åkerier som står i akut kris.

3) Att ta ut bilen på ”paus”.

Detta skulle medföra att åkerier kan ta ut en eller flera bilar på paus med villkor om att INTE säga upp sina avtal.

Alla tre förslag avvisades totalt!

Det enda som Cabonline erbjuder är en villkorat kortidslån på 3 750 kr. x 2 = 7 500 kr. per bil samtidigt som Cabonline återtar alla andra lån till ansträngda åkerier trots att avbetalning har gått enligt plan.

 Istället påvisade ni på åtgärder som kan komma med stöd och samarbete med offentliga aktörer och myndigheter. Detta är inte säkert i dagsläget att alla kommer att kunna ta del av detta.

 Ni har utan att meddela kvarhållit ansenliga summor vid den senaste åkaravräkningen vilket har lett till omedelbar, akut kris för flera åkare som inte har någon buffert med resultat att de inte har kunnat betala löner eller sina räkningar. De riskerar omedelbar konkurs och andra åtgärder.

 De åkare som har liten eller någon buffert skulle kunna klara situationen om Cabonline accepterade våra tre krav.

Det är ju faktiskt så, att serviceavgiften betalar vi för att ni skall ge oss körningar!

Nu levererar ni inte körningar så att vi kan betala våra kostnader. Ni tar fullt betalt av oss åkare samtidigt som ni reducerar era kostnader!

Ni går således med vinst när ni kommer ur detta!

Ni har kraftigt rationaliserat beställningscentralen, ekonomifunktionen och åkeriservice samt satt er egen personal på korttidspermittering eller sagt upp anställningsavtal. Allt detta måste komma er primäre kundgrupp och primära leverantörer – transportörerna till nytta!

Tyvärr så har det framkommit att element utanför TAF har vidtagit åtgärder p.g.a. vad de anser vara en orättvis och ett oetiskt förfarande från Cabonlines sida. Vi stödjer inte detta. Stöd till dessa element skulle försvagas om Cabonline snarast accepterade TAF:s tre förslag.

Vi uppmanar er att tänka om och implementerar våra tre förslag. Brevet i sin helhet finns att läsa här!

Styrelsen TAF –

Transportörföreningen inom Cabonline Sverige

Stormöte 8/4, kl. 18:00

Bjuder in / kallar dig som är medlem i TAF samt åkare som vill bli medlemmar till stormöte. Angående den rådande situationen som gäller Corona och nedstängningen av Sverige. De ekonomiska konsekvenser vi påverkas av.

TAF kommer att redogöra för läget hitintills med Cabonline. Kom på mötet och hör vilka möjligheter vi har att föra gentemot SverigeTaxi / Cabonline.

Adress: Slottsträdgården Ulriksdal

Slottsträdgårdsvägen 8, Solna. Klicka för KARTA

För att vi ska kunna boka upp antalet till mötet, anmäl dig (bindande anmälan) till: info@taftaxi.se

Anmäl dig till mötet senast 3/4.

Skriv ditt namn, ditt åkarnummer och telefonnummer om vi behöver komma i kontakt med dig.

Välkommen Styrelsen TAF