Ändrade datum till till ordinarie stämma 16e maj

På grund av omständigheter som var utanför styrelsens kontroll har styrelsen ändrat datum för ordinarie stämman. Det nya datum för stämma är Torsdag den 16:e maj 2019. Kallelse och mer information kommer att skickas ut i god tid. Anteckna datumet så att du är förberedd.

Från stadgan: Om du vill lämna in en motion, börja skriva.

§ 11 Kallelse
Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås vid föreningens låda. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21 dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

§ 12 Motioner
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före varje stämmodag.

Vänligen

Transportörföreningen inom SverigeTaxi Stockholm ( TAF)

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •